HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỬA CHỐNG NGẬP TẤM CỨNG

Cửa chống ngập inox

 Vận hành thử, căn chỉnh, hướng dẫn sử dụng cửa chống ngập tấm cứng

  • Vận hành thử sản phẩm, căn chỉnh

Lưu ý: trước khi lắp ghép Tấm chắn cần lật mở Nắp máng; đưa tất cả các cụm khóa ép về trạng thái mở.

Mô tả khóa và mở của cửa
Mô tả khóa và mở của cửa

 

Figure 5. Thao tác sử dụng tay ĐK

Mô tả tấm chắn khi thao tác
Mô tả tấm chắn khi thao tác
  • Lắp ghép Tấm chắn: theo kiểu lùa ngang, như Figure 6;

Figure 6. Thao tác lắp ghép Tấm chắn

  • Căn chỉnh Tấm chắn Sử dụng Tay ĐK, đưa tất cả các Cụm khóa ép về trạng thái đóng (Figure 7); đảm bảo ép chặt Tấm chắn theo hệ Ron kín nước.
Mô tả tấm chắn khi thao tác
Mô tả tấm chắn khi thao tác

Figure 7. Căn chỉnh Tấm chắn, ép Cụm khóa

Lắp đặt thanh chống (nếu cần).

  • Hướng dẫn sử dụng cửa chống ngập tấm cứng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0912686844
Chat Facebook
Gọi điện ngay